Berling Media
 

Om berling media

Berling Media är en av Sveriges största och äldsta förlagskoncerner med dotterbolagen Gleerups Utbildning, Gothia Fortbildning och Verbum.  Koncernen är utgivare av nischmedier inom hälsa, omsorg, utbildning, tro och livsåskådning. Berling Media har 130 anställda och en omsättning på 330 miljoner.

 
Ateles - Berling case
 

projektet

Berling Media hade en ineffektiv struktur på sina websidor vilket skapade merarbete och extra kostnader. Man hade också en e-handelslösning som inte fungerade optimalt. Målet var därför att förbättra den existerande e-handelslösningen och effektivisera innehållshanteringen genom att skapa en gemensam IT-infrastruktur.

 
Ateles - Berling case
 

Lösningen

Ateles utvecklade en multistorelösning baserat på Magento och Pimcore. Berling Medias alla siter (bl.a. gleerups.se, gothiafortbildning.se och verbum.se) placerades på en gemensam plattform med gemensamt CMS. Den nya lösningen integrerades också mot affärssystemet Microsoft Dynamics AX och en av sajterna, Gothia fortbildning, fick en integrerad bokningsdel via Lega Online. Genom att använda Magentos styrka som e-handelsplattform och kombinera med Pimcores styrka i publicerings- och innehållshantering utvecklades en skräddarsydd lösning som löste behoven både runt e-handel och innehåll.

 
 
 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@ateles.se eller lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.

 
 
Hantering av personuppgifter *