AWS Summit 2018 och Unified Commerce

AWS summit.png

Nyligen hemkommen från AWS Summit 2018 i Stockholm snurrar tankarna. Det blev en riktigt trevlig tillställning med mycket nyheter som gav en hel del inspiration.

Inte nog med att AWS nu finns i 18 och snart 22 regioner över hela världen med nästan 55 availability zones gör att man blir imponerad. Det har väl knappast gått någon förbi att man etablerar sig i Sverige och slår sig ner i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås under året.

Stort erbjudande av tjänster
Man inser att det var längesedan AWS 'bara' var ett hosting-alternativ. Nu erbjuder man massor tjänster som gör att AWS blir allt från utvecklingsplattform till hosting för alla möjliga typer av applikationer och storlekar. En server är inte längre en server utan skräddarsydda servrar för varje ändamål och man pratade nu om specialresurser som hanterar Petaflops! Det vi tidigare trodde krävdes superdatorer till är nu tillgängligt för vem som helst.

Förra året adderade de över 1400 nya tjänster varav 90% av dessa var tjänster som AWS användare hade tipsat om. AWS är bevisligen ett företag som lyssnar på sina kunder. Det borde alla ha som en naturlig KPI i sin tjänsteportfölj.

Ny utvecklingsprocess
Ett viktigt budskap från konferensen var "Rethink the development" där man pekade på en utvecklingsprocess som slutar med ett färdigt system körande i produktionsmiljö. Vad man menar är alltså att det är dags att se DevOPs som en del i utvecklingsteamet till skillnad från som det idag ofta är en överlämningspunkt från utvecklingsteamet till DevOps för vidare hantering av miljöer och deploy. 

Denna nya utvecklingsprocess kunde enligt AWS i sin helhet baseras på deras tjänster för att på ett effektivt sätt skriva kod, checka in, bygga, testa, deploya och övervaka det i produktionsmiljön körande systemet. Med detta synsätt blir devOPs en resurs i varje utvecklingsteam och naturligt helt integrerat i utvecklingsprocessen. Systemen blir då naturligt mer anpassade för övervakning och skalning. Det låter helt klart lockande, känns effektivt och borgar för ett stabilt system.

Serverless är framtiden
På AWS kan man installera sina system på tre olika sätt eller i kombination;- i en traditionell virtuell serverstruktur, -containerbaserad med dockers, samt det senaste sättet som är helt serverless (Lambda). På konferensen börjar det klarna att serverless är ett angreppssätt som mer och mer kommer att bli framtiden. 

Med serverless behöver inte utvecklaren överhuvudtaget bry sig om hur den underliggande infrastrukturen (serverinstanser mm). AWS sköter detta helt själv. Det nya var att det även går att köra Aurora serverless vilket gör hela systemet otroligt skalbart och kostnadseffektivt eftersom man i en serverless omgivning bara betalar för AWS-resurser när de används!

SageMaker - Machine Learning för utvecklare
SageMaker var ett annat mycket intressant tjänst som förenklar och möjliggör det som enbart var dataanalytiker förunnat förut nu gör det möjligt att för alla utvecklare att kunna utveckla funktioner för Machine Learning. På AWS finns i SageMaker allt från en Notebook där du formulerar dina idéer (eller väljer ett av många exempel från AWS egna Prebuilt notebooks) och sedan väljer du en av många färdiga algoritmer för att sedan "träna" dessa på dina data. När du ser att det fungerar deployar du och vipps har man en Machine Learning algoritm inbyggd i sin applikation. Nja, riktigt så enkelt kanske det inte är men med hjälp av alla färdiga exempel på AWS och SageMaker kan man nog som klurig programmerare komma väldigt långt.

För en e-handelsapplikation kan man tänka på många områden för Machine Learning förutom de som är vanliga idag t.ex. produktrekommendationer och produktpresentation. Några idéer som man på AWS lyfte var försäljningsprediktering, ledtidsprediktering för leveranser, prissättning, emballering/paketering och prediktering av substitutprodukter. Tänk att få verktyg för att kunna prediktera sin försäljning och sina inköp baserad på algoritmer som ger en otroligt stor träffsäkerhet - då skapar man sig faktiskt helt nya möjligheter till att påverka lönsamheten och kundnöjdheten.

Säkerhet och GDPR
Sist men inte minst tryckte de som talade om vikten av att tänka på säkerheten. Uppmaningen till alla på konferensen var att gå hem och se till att kryptera all data. Certifikat och certifikathantering är gratis på AWS och det finns inte längre något skäl att lagra data okrypterat. Nu när GDPR blir ett faktum så är det en uppmaning som jag tycker är väldigt relevant.

Eftersom vi på Ateles har Stabilitet som ett av våra ledord känns det helt rätt att våra erbjudande för Unified Commerce baseras på flera av de tjänster som man nu på AWS-konferensen lyfte fram som innovativa, kostnadseffektiva, skalbara och Stabila.

Ateles och Machine Learning
Ett exempel där vi på Ateles har använt Machine Learning för en retailer är för att prediktera och föreslå bästa etableringsplatserna. Detta baserades på smarta Machine Learning-algoritmer, träning av algoritmerna med ett gigantiskt stort dataunderlag från olika databaser. Resultatet användes sedan som beslutsunderlag när Daniel Wellington skulle välja platser för fysisk etablering av inköpsställen på USA-marknaden. Läs mer om det här.

Ateles PAAS+-lösning för Unified Commerce
Vår PAAS+-lösning för Unified Commerce baserad på Pimcore, Elastic Path och flera av AWS smarta DevOps-tjänster blir hjärtat i en retailers digitala infrastruktur. För att som retailer våga ta steget att göra den digitala transformationen i sin infrastruktur som kommer att krävas (!), är det otroligt viktigt att basera den på ett stabilt, snabbt skalbart och kostnadseffektivt system som klarar av att serva samtliga digitala och fysiska kanaler. Detta tillsammans med smarta Machine Learning-algoritmer kommer bli helt avgörande för lönsamheten hos en framgångsrik retailer.

Vill du diskutera mer om Unified Commerce och AWS eller tycker det skulle vara spännande att jobba hos oss, så tveka inte att kontakta oss!

Susanne Schander - CIO Ateles Consulting AB
susanne.schander@ateles.se
0705 23 55 72