​Anette Abel och Susanna Liljestam-Heigard till Ateles styrelse

Susanna Liljetstam-Heigard och Anette Abel

Susanna Liljetstam-Heigard och Anette Abel

Ateles styrelse utökas med Anette Abel och Susanna Liljestam-Heigard som styrelseledamöter för att stärka kompetensen inom bolaget i samband med pågående expansionsfas. Anette har lång erfarenhet av e-handel där hon har haft en rad olika roller med kunden i fokus. Hon kommer således främst att bidra med kunskaper om hur Ateles kan hjälpa sina kunder rent operativt. Susanna kommer med sin entreprenörsbakgrund att bidra med erfarenhet av bolagsbyggande, men också kompetens kring hur man attraherar, rekryterar, samt hur man bibehåller duktiga personer genom att skapa en stark företagskultur.

Anette Abel har en gedigen bakgrund inom e-handel från bland annat Kitbag och Wayfair UK. Efter nästan 10 år i London återvände hon till Sverige 2014 och tog då en ledande roll på e-handelsbolaget Lekmer där hon var ansvarig för kundresan, en roll med såväl strategiskt som operativt fokus. Bolaget gick igenom en stark tillväxtfas och etablerade sig som en av Nordens ledande e-handlare för barnfamiljen, en resa som kom med möjligheter såväl som utmaningar främst på den operativa sidan.

"Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del av Ateles resa. De är just nu inne i en spännande tillväxtfas och jag ser fram emot att kunna bidra med kompetens inom e-handel generellt, och kundresan specifikt.", säger Anette Abel.

Susanna Liljestam-Heigard är entreprenör och startat flertalet bolag. Hon är grundare till Executive Search-koncernen Head Agent som omsätter 65 miljoner. Hon har stort intresse av att bygga och utveckla konsultbolag under tillväxt och har lång erfarenhet av att bygga starka företagskulturer.

"Ateles har en otroligt häftig tid framför sig, det ska bli kul att bidra med min erfarenhet och mina kunskaper om hur man får konsultbolag att växa till mångmiljonbolag, där viktiga nycklar framförallt blir att knyta till sig rätt personer och rätt kompetens, samt behålla duktiga människor och skapa en stark företagskultur. Att få medarbetare att stanna kvar och bidra till företagets och kundernas långsiktiga mål är ju den avgörande faktorn för överlevnad i konsultbranschen.", säger Susanna Liljestam-Heigard.

"Anette och Susanna är två fantastiska tillskott som vi är otroligt glada över att få in i Ateles styrelse. Anette kommer att bidra med djup kunskap inom e-handel från sina många år i branschen. Susanna har en gedigen erfarenhet av entreprenörskap och av att utveckla konsultbolag och utveckla talanger och företagskultur, vilket är något vi kommer att satsa stort på framöver.", säger Christian Iwarsson, styrelseordförande på Ateles.

Ateles Consulting