Den optimala ”kravlistan” inför ditt nästa e-handelsprojekt

Ateles - Den optimala ”kravlistan” inför ditt nästa e-handelsprojekt

Trots rubriken kan det vara farligt att tänka ”kravlista” när det kommer till din e-handel. Felet många gör är att de tar fram just en lång kravlista på funktioner som de tror att de vill ha – men utan en tydlig prioriteringsordning. Då får de ett estimat på ett enormt projekt där resultatet kan bli långt ifrån det som var tänkt från början.

Många har en klar bild av hur slutresultatet av den nya e-handeln ska se ut. Man har tagit inspiration från konkurrenternas siter och skrivit ned de snyggaste och mest avancerade funktionerna i en detaljerad kravlista. Utifrån kravlistan får man ett estimat från sin e-handelspartner men när siten sedan är ”färdigutvecklad” är resultatet ändå inte det man hade tänkt sig! Funktionerna konverterar inte tillräckligt bra och projektet landade på långt över budget.

User stories framför funktioner

Din e-handel handlar i första hand inte om krav och funktioner, den handlar om att driva din affär. Vad är era kunders huvudsakliga behov? Hur möts dessa behov, och vad behöver du göra för att din e-handel ska konvertera så bra som möjligt?

I våra e-handelsprojekt pratar vi om user stories framför funktioner. Genom att fokusera på den effekt som ska uppnås (istället för en lista av funktioner som ska utvecklas) ställer vi frågorna:

  • Varför gör vi detta?

  • Vem gör vi det för?

  • Vad har våra kunder för behov?

  • Hur möter vi dessa behov?

Förutom att detta arbetssätt blir roligare och mer engagerande för samtliga inblandade, blir det också lättare att prioritera rätt saker i projektet, och minska ner kravbilden för en snabbare release!

Så skapar du en affärsdriven digital handel med lönsamhet i fokus Hämta guiden

MVP – Minimum Viable Product

Den projektmetod som vi på Ateles använder oss av kallas för MVP och står för Minimum Viable Product. Det innebär att vi gör en tidig lansering av din site, där vi skalar bort de funktioner som inte behöver vara på plats från start. Du får snabbt något i handen och vi har förhoppningsvis byggt upp ett gemensamt förtroende för varandra.

Efter första fasen jobbar vi agilt tillsammans, där du hela tiden väljer vad som är viktigast att utveckla just nu. Vi testar alla idéer, för att på så vis kunna undvika de dåliga och skruva till de bra idéerna så de blir ännu bättre. Du får bättre kundinsikt och din e-handelslösning är baserad på data från dina riktiga kunder.

 
Detta är det traditionella sättet att bygga en e-handelslöning på. Man utvecklar utefter en lång kravlista, utan tydlig prioriteringsordning. Resultatet blir en lösning som inte är byggd med data som underlag.


Detta är det traditionella sättet att bygga en e-handelslöning på. Man utvecklar utefter en lång kravlista, utan tydlig prioriteringsordning. Resultatet blir en lösning som inte är byggd med data som underlag.

 
Detta visar hur utveckling genom MVP fungerar. Man lanserar en avskalad e-handel för att tidigt kunna testa på riktiga användare och successivt bygga vidare på. Resultatet bli då en e-handel byggd på data från riktiga dina verkliga kunder.


Detta visar hur utveckling genom MVP fungerar. Man lanserar en avskalad e-handel för att tidigt kunna testa på riktiga användare och successivt bygga vidare på. Resultatet bli då en e-handel byggd på data från riktiga dina verkliga kunder.

 
Ateles ConsultingTech