Koll på konverteringsoptimering?

Ateles - Koll på konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering, eller CRO (conversion rate optimization), är det viktigaste du som e-handlare har för att kontinuerligt kunna omvandla fler och fler besökare till kunder. Här är en snabb introduktion till konverteringsoptimering!

Vad innebär konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering på en webbplats handlar om att få så många besökare som möjligt att bli kunder. Fokus ligger inte på att öka trafiken till webbplatsen – utan på att optimera användarupplevelsen och påverka besökaren så att han eller hon konverterar. Konvertering innefattar allt ifrån att signa upp sig för ett nyhetsbrev till att ladda ner en app eller köpa en produkt. Optimering innebär i sin tur att det ska vara så enkelt som möjligt för besökarna att faktiskt göra det ni vill att de ska göra – för att i slutändan kunna uppnå era affärsmål.

10 viktiga punkter som höjer konverteringen i din e-handel Hämta guiden

Varför behöver jag optimera konverteringen i min e-handel?

Att konverteringsoptimera handlar om att förvalta trafiken till din webbplats på rätt sätt, för att i förlängningen kunna öka er försäljning. För varje år blir det allt dyrare att driva in trafik till er webbplats – då kostnaderna för marknadsföringsinsatser som Adwords eller cost per click ständigt ökar. Därför är det mycket mer resurskrävande och ineffektivt att försöka öka antalet besökare till en webbplats, snarare än att ta hand om de som faktiskt redan är där. Om konverteringen exempelvis höjs från 2% till 3% är det värt så mycket mer än om trafiken till hela webbplatsen skulle öka med 20%. Små förändringar i konverteringsfrekvensen har en otroligt stor effekt på försäljningen!

Konverteringsoptimering är nödvändigt för att säkerställa såväl en effektiv webbplats, som glada besökare och en lönsam verksamhet. Att framgångsrikt lyckas omvandla fler besökare till kunder leder till ökade intäkter och vinst. Genom att arbeta aktivt med konverteringsoptimering får du dessutom tillgång till omfattande statistik och underlag kring hur dina besökare rör sig och agerar på er webbplats, vilket kommer att hjälpa dig i fortsatt utveckling av era produkter och tjänster.

Hur kan jag gå tillväga?

Det vanligaste tillvägagångssättet att konverteringsoptimera i sin nätbutik eller på webbplatsen är att löpande genomföra A/B-tester. A/B-testing handlar om att ställa flera lösningar mot varandra, och se vilken av dem som är mest effektiv. Detta är ett mycket kraftfullt sätt att öka konverteringen, eftersom du hittar de designlösningar som ger bäst resultat. Det kan handla om att testa olika varianter av texter på en knapp, att placera bilder på olika ställen, eller testa formulär där fälten skiljer sig åt. Oftast A/B-testas två alternativ samtidigt på en webbplats, där version A visas för hälften av besökarna, och version B för den andra hälften. Under testets gång samlar du in data från besökarnas beteenden på din webbplats, och kan tydligt mäta vilket av alternativen som fungerar – och konverterar! – bäst.

 Skribent: Kristoffer Hellesmark, Digital Strategy Specialist på Ateles

 
 

CRO & AB-test hos Ateles?

Hos Ateles får du konverteringsoptimering som tar din verksamhet till nästa nivå.

Vi hjälper dig att identifiera problemområden och förbättringsmöjligheter i din design utifrån hur dina kunder beter sig på webbplatsen. Vi hittar var på webbplatsen du tappar kunder och prioriterar vilka insatser som bör vidtas.

 
Ateles ConsultingCRO