Konvertera mera med rätt typografi - 8 enkla tips!

Ateles - Konvertera mera med rätt typografi  - 8 enkla tips!

Typografi påverkar hur dina besökare agerar på din webbplats. En god användning av typografi gör läsningen lätt och enkel att överblicka, medan dåliga val kan få besökaren att missa väsentlig information eller helt enkelt lämna webbplatsen. Det är viktigt att du möter dina besökares förväntningar och att du guidar dem genom besöket. Kommunikationen är en viktig del i webbdesignen och typografin är en av dess grundstenar, och små förbättringar kan göra att konverteringen ökar rejält.

1. Begränsa typsnittsfamiljerna

En tumregel är att hålla ner på antalet typsnittsfamiljer. 2-3 stilar räcker gott och väl då för många val lätt skapar ett ostrukturerat och rörigt uttryck. Tänk att du för varje teckensnitt har fyra huvudvikter att jobba med – det räcker mer än nog för att hålla det visuellt intressant.

2. Etablera en tydlig hierarki

Använd de olika typsnittsvikterna för att organisera och separera dina textuella element så att det blir enkelt för besökaren att scanna av sidan, rangordna uppmärksamheten och att navigera igenom textsektionerna.  Ge textstycken en kontrast genom rubriker, ingresser, stycken och avslut.

3. Spara på caps

Användare scannar text på internet. Man ser efter innehåll som står ut så se till att använda rätt hierarki istället för att skriva i enbart versaler. Studier visar att text skriven i enbart versaler är svårare att överblicka och drar ner tempot för läsaren med cirka 10%. Vi läser inte bokstav för bokstav, vi läser av ord och genom igenkänning av former kan vi se ordet utan att läsa det fullt ut.

4. Gör texten lättläst

Se till att din brödtext är lättläst genom att använda ett neutralt typsnittsval. Genom att optimera läsbarheten på din sida skapar du ett inbjudande intryck och förenklar för användaren att ta del av ditt innehåll. Genom mindre förändringar kan du enkelt optimera läsbarheten.

  • Öka radavståndet och det vertikala utrymmet mellan textraderna. Ett radavstånd med 140% -150% bidrar till en god läsbarhet.

  • Begränsa antal teckenkaraktärer per rad till mellan 30 - 40 tecken (mobil) och 60 - 70 tecken (desktop) för att skapa en bra rytm i läsningen och ytterligare öka läsbarheten.

  • Undvik att använda kursivering och fetmarkering i långa meningar. I längre texter blir dessa stilar svårlästa och stjäl ofta för mycket uppmärksamhet från övriga stycket. Däremot går det bra att använda kursivering och fetmarkering vid betoning av specifika ord som du vill ska bli extra uppmärksammade eller där de förändrar tonaliteten på rätt sätt, som i rubriker och citat. 

10 viktiga punkter som höjer konverteringen i din e-handel Hämta guiden

5. Korta ned prisuppställningen

Genom att minimera din prisuppställning uppfattas priset också som lägre. Se till att exkludera kommatecken och använd valutatecken istället för att skriva ut valutan i text.

6. Positionera priser rätt

Tänk tillbaka till när du lärde dig att räkna. Du började med talet 0 som sedan växte sig större på en horisontell linje från vänster till höger, 0 1 2 3 4 5 osv. Vi uppfattar alltså lägre siffror åt vänster och högre åt höger! Så genom att välja var vi positionerar priset kan vi alltså påverka om det ska uppfattas högre eller lägre!

7. Förankringseffekten

Exponera konsumenten tidigt för ett högt referenspris, så kommer han eller hon att använda det för att jämföra med efterkommande alternativ. De senare alternativen kommer då att uppfattas som mer prisvärda!

8. Testa!

Precis som alla konverteringsoptimerande metoder, A/B-testa dina förändringar och mät resultatet för att se vad som optimerar din webbplats.

Skribent: Nicklas Kullman, GUI-designer på Ateles

Ateles Consulting