Lönar sig det att investera i SEO för e-handel?

 
photo-1499345755363-863f7fa0f5d9 (1).jpg

Att påbörja ett SEO-projekt i sin e-handel kan kännas snårigt för den som aldrig gjort det förut. Var ska man börja någonstans? Var ska vi lägga mest krut? Hur ser mina faktiska resultat ut idag? Och – inte minst – hur vet jag om det ens kommer att löna sig i slutändan?

SEO är viktigt – och komplicerat. Det finns många företag som pratar om att de “behöver se över SEO på sin sajt”, men som fortfarande inte förstår hur det faktiskt fungerar och vad resultaten kan bli. För att kunna driva ett bra (och resultatdrivet) SEO-projekt så bör du ha realistiska förväntningar och vara medveten om vad det faktiskt kan bidra med. Om du samtidigt väljer att jobba kontinuerligt med SEO så kommer du tydligare att se resultat – och ROI – än om ni gör en engångsinsats.

SEO inom e-handel – från teknik till trender Hämta guiden

Ett pilotprojekt inom SEO hjälper dig bedöma läget

För att skaffa sig en bild av vad ett SEO-projekt faktiskt kan bidra till kan ett pilotprojekt vara lösningen. Ta hjälp av en expert för att se var det finns förbättringspotential för ditt varumärke! I ett förarbete kring SEO analyseras din e-handel inifrån och ut – från teknisk seo till sidtitlar och metabeskrivning – för att bedöma utgångsläget. Samtidigt tittar man på konkurrenterna i branschen – får de mycket mer trafik än vad du får? Finns det någon särskild produktkategori eller annan del av marknaden där du skulle ha chans att utöka?

Börja med de lågt hängande frukterna!

I en e-handel med hundratusentals sidor krävs det ofta experthjälp för att kunna identifiera vilka olika sidor som kräver förbättring inom SEO, för att kunna visa resultat. Men samtidigt finns det ofta flera självklara delar att sökordsoptimera i en e-handel. Många stora bolag med webbshoppar slarvar exempelvis med metabeskrivningarna – en till synes enkel sak att åtgärda, men som ofta kan kännas övermäktigt att hantera i så stor skala.

Genom att låta en SEO-byrå göra en enkel analys av din sajt kan du få koll på vilka lågt hängande frukter som finns i din e-handel, och börja arbeta med dessa utvalda URL:er i ett första steg. Det kan handla om att optimera sidtitlar, alt-texter och produktinformation utifrån relevanta nyckelord. Utifrån detta går det sedan att bedöma huruvida det kan vara värdefullt att driva ett mer djupgående projekt inom SEO i din e-handel.

När lönar sig INTE ett SEO-projekt?

I vissa sammanhang kan det visa sig att ett SEO-projekt inte alls är lönsamt för ditt företag, eller för den bransch du är verksam inom. Det kan handla om en sådan enkel sak som att det finns för lite trafik eller för få sökningar på Google för att det ska kunna ge tydliga resultat. Att anlita en expert för ett SEO-projekt är i sig en ganska stor investering – men om de bedömer att det kommer ta 3-4 år innan du ser resultat av arbetet är det inte det du bör lägga dina pengar på. Istället kan det vara mer värdefullt att utbilda dig inom ämnet och göra din sökordsoptimering på egen hand, över en längre tid. Även detta kan en SEO-byrå hjälpa till med!

Vill du lära dig mer om att driva ett SEO-projekt med en expert till hjälp, och hur du kan se ROI svart på vitt när du arbetar med sökordsoptimering i din e-handel? Kolla in vår guide “SEO inom e-handel – från teknik till trender”!

Skribent: Kristoffer Hellesmark, Business Optimization Specialist på Ateles

 
 
 

SEO hos Ateles?

Ateles erbjuder flera tjänster inom SEO som hjälper dig öka din digitala synlighet och driva relevant organisk söktrafik till din webbplats. Vi hjälper dig hitta de sökord som är mest relevanta för er verksamhet. Vi skapar de tekniska förutsättningarna som krävs för att ranka. Vi optimerar ert innehåll för att Google ska förstå dess relevans och värde.

 
Ateles ConsultingSEO