Ateles: Så skapar vi framtidens e-handel!

 
Lars-Johan Strand, VD på Ateles

Lars-Johan Strand, VD på Ateles

Under våren 2019 har vi på Ateles tagit nytt sikte på framtidens e-handel. Med en stadig grund i tekniken siktar vi nu på att ta våra kunder och oss själva mot nya höjder – med affärsvärde och framgångsrik e-handel i centrum. Här berättar Lars-Johan “Lajjo” Strand, VD på Ateles, mer om det nya varumärket och erbjudandet.

Ateles grundades för 15 år sedan som en avknoppning från Telia och delen av företaget som sysslade med e-handel. Då handlade verksamheten framför allt om att bygga e-handelsplattformar. Idag kan vem som helst skaffa sig en webbutik, men kundernas krav, behov och efterfrågan har ökat markant. Det är här vi på Ateles har som bäst möjlighet att utveckla branschen – inte bara genom att bygga själva e-handelsplattformen, utan även företagets hela digitala affär.

“Jag brukar dra paralleller till racingbanan. Idag har alla tillgång till samma avancerade teknik, vilket gör att alla bilar i stort sett kör lika snabbt. Istället handlar det om vem som faktiskt är bäst i själva stallet; vilket lag som har den vassaste föraren, de bästa däcken, det effektivaste teamet, osv. Det handlar om att vinna millisekunder överallt! Precis samma sak är det med e-handel – allting hänger ihop; från varumärke och produkter till content. Det är detaljerna som räknas”, säger Lajjo Strand.

Uppdraget: att skapa en framgångsrik e-handel

Idag har vi på Ateles förändrat och förtydligat hela vår affär – från att vara en teknisk generalist till en e-handelsspecialist och en självklar partner för alla de kunder som vill utöka sin affär, inte bara sälja produkter i en webbutik. Vårt uppdrag är att skapa en framgångsrik e-handel och driva alla våra kunders KPI:er, och inför varje projekt sätter vi ihop ett unikt team med alla kompetenser som krävs för att lyckas.

Det nya fokuset handlar om att bygga från botten av e-handeln, med plattformen och infrastrukturen, via effektiv konvertering, utökad trafik och optimering, hela vägen upp till toppen där vi skapar en övergripande förståelse för hela affären. Ateles jobbar nära kunden hela tiden för att kunna vara med och optimera sådant vi kan påverka redan från början.

Parallellt med utvecklingen av Ateles erbjudande har vi uppdaterat vår logotyp, grafiska profil och webbplats till att tydligare motsvara vårt nya varumärke och den typ av e-handlare vi strävar efter att hjälpa – och att själva vara!

Vi är e-handlare – we are Ateles!

Med dagens teknik finns det redan en stor jämlikhet inom e-handelsbranschen. Många har en plattform – men få vet hur man faktiskt optimerar den för att utveckla affären. Vi på Ateles är och kommer att fortsätta vara experter på tekniken, men det är först nu när vi lägger större tonvikt på optimeringen av hela den digitala affären som vi på riktigt kommer att kunna hjälpa våra kunder att bli konkurrenskraftiga e-handlare.  

“Det handlar om att verkligen förstå såväl kundens affär som slutkonsumentens hela upplevelse för att kunna maximera konverteringen.” säger Lajjo Strand.

Vår vision: Nordens bästa arbetsplats

Samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande mot kunderna för att skapa framgångsrik e-handel är det människorna på Ateles som betyder mest för våra lyckade samarbeten.  Vi strävar efter att skapa självgående team där vi delar kunskaper inom både content, teknik, marknadsföring och sälj för att skapa synergier. Vår vision är att skapa Nordens bästa arbetsplats. En del i detta är att vi släpper på den traditionella hierarkin för att kunna fatta aktiva beslut snabbare – eftersom vi är övertygade om att den bästa utvecklingen skapas i direkt samarbete i teamet och med kunderna.  

“Vi jobbar med kunder inom både B2C och B2B, vilket ger oss stora möjligheter att ta vara på värdefulla insikter mellan segmenten. Samtidigt ställer kunderna höga krav, och det gör att vi hela tiden går in hårt för att kunna möta deras behov. Varje dag är en ny match!” säger Lajjo Strand.

Med dedikerade team för varje kund kan vi attackera utmaningar på alla nivåer – från sökordsoptimering till strategisk affärsutveckling. Det är så vi på Ateles bygger nästa generations e-handel!

 
Ateles Consulting