Data Science & AI

Data science erbjuder metoder för att göra smartare val genom analys av data. Det innebär en möjlighet att hitta trender i databruset och att genomföra handlingar som utnyttjar dem på allra bästa sätt.

Nästan alla företag sitter på data som inte används, och om det används så är det oftast på ett väldigt begränsat sätt. De företag som använder sin data för att hitta problem, lösningar och nya möjligheter har därför ett stort försprång gentemot sina konkurrenter.

Vad är Data Science?

Data science, eller datavetenskap, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde av processer, metoder och system som används för att analysera och hämta insikt från stora mängder data.

Principerna bakom data science är en sammansmältning av matematik, statistik, machine learning, AI och databashantering.

Data Science & Business Intelligence för företag

Inom e-handel och annan privat verksamhet fungerar data science som ett stöd för beslutsfattare inom vitt skilda områden. Det kan till exempel handla om att identifiera verksamhetens mest värdefulla kunder, vilket kan användas för att skapa en databaserad kundlojalitetskampanj. Det kan också vara att räkna ut kostnadseffektiviteten av en viss typ av marknadsföring, eller att skapa lönsamhetsmodeller för nya produkter.

Data science är på många sätt en vidareutveckling av Business Intelligence. Business Intelligence, vanligen förkortat till BI, är en dataanalysmetod som undersöker problem genom att försöka kartlägga vad som inträffat, förklara hur det gick till och varför det hände. Data science omfattar alla dessa steg, men handlar även om att förutse vad som kommer ske, och hur du bör agera på den informationen.

Varför behöver vi Data Science?

Data science erbjuder en effektivare och mer lönsam verksamhet.

Med hjälp av data science får du svaren du behöver. Du får pålitliga insikter baserade på hårda siffror som leder dig på rätt väg, och slipper därför basera dina beslut på internpolitik och magkänsla. Du får värdefull information om problem och möjligheter inom din verksamhet och slipper oroa dig över om du gör rätt sak vid rätt tillfälle.

Ett databaserat förhållningssätt innebär du kan lägga mindre tid, pengar och tankekraft i ditt dagliga arbete. Och detta samtidigt som du kan ta bättre, mer välinformerade och mer träffsäkra beslut.

Den data som ditt företag genererar varje dag kan bli en guldgruva om den nyttjas på rätt sätt. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med data science nedan.

AI.jpg

Data science hos Ateles

Genom att identifiera mönster i stora mängder strukturerad och ostrukturerad data hjälper vi ert företag att fatta bättre affärsbeslut. Hos Ateles får du tillgång till den främsta kompetensen inom data science för digital handel, och verktygen du behöver för att omvandla din data till ökad lönsamhet.

Customer Lifetime Value – Vilka är dina viktigaste kunder?

Att förstå vilka kunder som är mest lönsamma för ditt företag är en av de viktigaste aspekterna för ditt företag. Våra konsulter använder det senaste inom Machine Learning och Artificiell Intelligens för att hitta de viktigaste egenskaperna hos era bästa kunder.

Produktrekommendationer

Vi ser till att du och ditt företag förstår hur era olika produkter samverkar i era kunders köpresa. Den insikten kan användas för en effektivare och mer personligt anpassad marknadsföring som ger bättre resultat.

Affärsanalys

Vi gör en djupgående analys av ditt företags nuvarande position på marknaden och identifierar era viktigaste problem och största möjligheter. Denna analys leder till rekommendationer kring hur de bäst åtgärdas och utnyttjas för att ta er verksamhet till nästa nivå, samt hur ni går tillväga för att genomföra det.

Data Science – Utbildning

Vi erbjuder workshops där vi går igenom det viktigaste och mest användbara inom data science. Nivån på utbildningen anpassas utifrån den kunskap ni har internt, och omfattar allt från det mest grundläggande till mer det mest avancerade – däribland programmering i R och Python samt de vanligaste algoritmerna.

Skräddarsydd lösning

Våra data science konsulter ligger i framkant i utvecklingen av data science och anpassar varje projekt efter din verksamhet och dina förutsättningar. Om du är intresserad av något utanför vårt primära utbud är det fullt möjligt att utföra ett skräddarsytt projekt efter era önskemål.

 
 
 

Låt oss göra mästerverk ihop

Hör av dig via formuläret eller kontakta:

Anders Hagenbjörk
Head of Business Optimization,  anders.hagenbjork@ateles.se 
+46 702 29 34 00

Hantering av personuppgifter *

Daniel Wellington - Ateles

Läs om hur vi hjälpte vi Daniel Wellington att, genom data science, expandera sin fysiska verksamhet i Nordamerika.


Missa inte vår blogg!