Daniel Wellington 

Om Daniel Wellington

Det svenska klockbolaget grundades 2011 och år 2017 blev Daniel Wellington det snabbast växande företaget i Europa. Konceptet är prisvärd lyx och varumärket har blivit framgångsrikt över hela världen genom en stark marknadsstrategi. Marknadsföring genom influencers är en av de starkaste framgångsfaktorerna för Daniel Wellington. Bolaget omsätter mer än 2 miljarder och har över 120 anställda.

Projektet

Samarbetet mellan Ateles och Daniel Wellington inleddes under 2016 när Daniel Wellington behövde hjälp med att utveckla sin befintliga Magentolösning. Den enorma tillväxt som klockbolaget hade haft, gjorde att de inte hann med att utveckla plattformen i tillräckligt snabb takt. Att ha en solid digital närvaro, var av stor vikt för Daniel Wellington för att kunna uppnå sina aggressiva tillväxtmål.

I början av 2017 påbörjades ett nytt projekt med syfte att öka Daniel Wellingtons organiska synlighet på den amerikanska marknaden. Ateles gjorde ett omfattande SEO-arbete som innefattade allt från att ta fram guidelines för hur man jobbar med influencers för att uppnå bästa SEO-värde, till att skriva texter för att öka content för den amerikanska marknaden m.m.

Utöver att ha en stark digital närvaro i USA, insåg Daniel Wellington av även den fysiska närvaron var viktig, vilket mynnade ut i det senaste projektet parterna emellan som inleddes i början av 2018. Samarbetet innebär att Ateles med hjälp av Data Science - Artificiell Intelligens och Machine Learning identifierar geografiskt optimala platser som fångar upp Daniel Wellingtons kundsegment på den nordamerikanska marknaden. Målet med uppdraget är att ta marknadsandelar från konkurrenter genom en kraftig ökning av fysiska butiker.