Daniel Wellington
SEO och AI för lönsam organisk tillväxt

 

Om daniel wellington

Det svenska klockbolaget grundades 2011 och år 2017 blev Daniel Wellington det snabbast växande företaget i Europa. Konceptet är prisvärd lyx och varumärket har blivit framgångsrikt över hela världen genom en stark marknadsstrategi. Marknadsföring genom influencers är en av de starkaste framgångsfaktorerna för Daniel Wellington. Bolaget omsätter mer än 2 miljarder och har över 120 anställda.

 
DW2.jpeg
 

projektet

Samarbetet mellan Ateles och Daniel Wellington inleddes under 2016 när Daniel Wellington behövde hjälp med att utveckla sin befintliga Magento e-handelslösning. Den enorma tillväxt som klockbolaget hade haft, gjorde att de inte hann med att utveckla plattformen i tillräckligt snabb takt. Att ha en solid digital närvaro, var av stor vikt för Daniel Wellington för att kunna uppnå sina aggressiva tillväxtmål.

I början av 2017 påbörjades ett nytt projekt med syfte att öka Daniel Wellingtons organiska synlighet på den amerikanska marknaden. Ateles gjorde ett omfattande SEO-arbete som innefattade allt från att ta fram guidelines för hur man jobbar med influencers för att uppnå bästa SEO-värde, till att skriva texter för att öka content för den amerikanska marknaden m.m.

Utöver att ha en stark digital närvaro i USA, insåg Daniel Wellington att även den fysiska närvaron var viktig, vilket mynnade ut i det senaste projektet parterna emellan som inleddes i början av 2018. Med hjälp av Data Science (Artificiell Intelligens och Machine Learning) kunde Ateles identifiera geografiskt optimala platser som fångade upp Daniel Wellingtons kundsegment på den nordamerikanska marknaden. Målet med uppdraget var att ta marknadsandelar från konkurrenter genom en kraftig ökning av fysiska butiker.

 
 
”Den data som tas fram och analyseras är så pass träffsäker att vi utifrån den kan identifiera exakt i vilket område och på vilken gata Daniel Wellingtons målgrupp finns.”
— Christoffer Johansson, Head of Development Ateles Consulting
 

Är du intresserad av att veta mer om
SEO och AI?

Kontakta Christoffer Johansson på christoffer.johansson@ateles.se eller +46 721 74 03 30, alternativt lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.

Hantering av personuppgifter