SEO och AI för lönsam organisk tillväxt

Det svenska klockbolaget grundades 2011 och år 2017 blev Daniel Wellington det snabbast växande företaget i Europa. Konceptet är prisvärd lyx och varumärket har blivit framgångsrikt över hela världen genom en stark marknadsstrategi. Marknadsföring genom influencers är en av de starkaste framgångsfaktorerna för Daniel Wellington. Bolaget omsätter mer än 2 miljarder och har över 120 anställda.

Stöttning i Magento efter enorm tillväxt

Samarbetet mellan Ateles och Daniel Wellington inleddes under 2016 när Daniel Wellington behövde hjälp med att utveckla sin befintliga Magento e-handelslösning. Den enorma tillväxt som klockbolaget hade haft, gjorde att de inte hann med att utveckla plattformen i tillräckligt snabb takt. Att ha en solid digital närvaro, var av stor vikt för Daniel Wellington för att kunna uppnå sina aggressiva tillväxtmål.

 

 

”Den data som tas fram och analyseras är så pass träffsäker att vi utifrån den kan identifiera exakt i vilket område och på vilken gata Daniel Wellingtons målgrupp finns.”
— Christoffer Johansson, Head of Client Success, Ateles
DW3.jpg
 

SEO och influencers

I början av 2017 påbörjades ett nytt projekt med syfte att öka Daniel Wellingtons organiska synlighet på den amerikanska marknaden. Ateles gjorde ett omfattande SEO-arbete som innefattade allt från att ta fram guidelines för hur man jobbar med influencers för att uppnå bästa SEO-värde, till att skriva texter för att öka content för den amerikanska marknaden m.m.

AI för expansion av fysiska butiker

Utöver att ha en stark digital närvaro i USA, insåg Daniel Wellington att även den fysiska närvaron var viktig, vilket mynnade ut i det senaste projektet parterna emellan som inleddes i början av 2018. Med hjälp av Data Science (Artificiell Intelligens och Machine Learning) kunde Ateles identifiera geografiskt optimala platser som fångade upp Daniel Wellingtons kundsegment på den nordamerikanska marknaden. Målet med uppdraget var att ta marknadsandelar från konkurrenter genom en kraftig ökning av fysiska butiker.

Vill du veta mer?

Hör av dig via formuläret eller kontakta Christoffer Johansson på christoffer.johansson@ateles.se eller +46 721 74 03 30.

Name *
Name
 

 
 

Nästa case

 

Audi