Post-it.jpg

User Experience (UX) & Grafisk Design

En dålig användarupplevelse kan kosta dig dyrt. Dåliga användarupplevelser lämnar ett starkt avtryck hos besökare och kan innebära negativa konsekvenser för din affär.

Kortsiktigt kan en ologisk eller onödigt komplicerad tjänst innebära att en kund avbryter sitt köp. Långsiktigt kan det skada ditt varumärke och leda till att din marknadsföring faller på mållinjen, vilket i sin tur innebär att du förlorar kunder till dina konkurrenter.

Därför är det viktigt att alla dina kanaler erbjuder en så användarvänlig och tilltalande upplevelse som möjligt.

Vad är UX-design?

UX är en förkortning av User Experience, vilket direkt översatt betyder användarupplevelse. UX-design översätts vanligen till användarcentrerad design. UX design omfattar djupgående kunskaper om användares beteenden, webbpsykologi, designmönster (best practices) samt grafisk design.

UX design tillhandahåller även metoder för att driva kostnadseffektiva projekt med användarupplevelsen och de egna affärmålen i fokus. UX design tar avstamp i de viktigaste insatserna för en bättre upplevelse för användarna och de uppsatta mätbara målen (effektmål), vilket gör att onödig utvecklingstid undviks.

Grafisk design, har stor påverkan på hur en användare uppfattar dina produkter, tjänster och ditt varumärke som helhet. Det handlar om att göra det logiskt, enkelt och tillfredsställande för en användare att använda en tjänst eller köpa en produkt, vilket i sin tur leder till bättre konvertering.

Varför behöver vi UX-design?

UX-design kan göra alla delar av din verksamhet mer effektiv. Genom att jobba användarcentrerat kan du skapa exakt det som din kund efterfrågar, exakt så som din kund vill ha det. Du minimerar risken för dyra antaganden och kan fokusera på de lösningar som fungerar bäst för din målgrupp.

UX-design & grafisk design hos Ateles

Ateles erbjuder branschledande UX och grafisk design som hjälper din verksamhet sticka ut på en hårt konkurrensutsatt marknad. Vi hjälper dig med att skapa förståelse för era kunder och era affärsmål, och anpassar designen för att möta kundernas behov.

  • Vi kartlägger hur kundresan ser ut för din målgrupp.

  • Vi ser till att rätt tjänster och kringtjänster finns på plats i varje steg

  • Vi erbjuder effektiva metoder för att styra utvecklingsprojekt, så att vi alltid kan fokusera på det som är viktigast.

  • Vi utvecklar och optimerar dina tjänster så att de motsvarar och överträffar vad din kund förväntar sig.

  • Vi guidar er till rätt beslut genom hela utvecklingsprocessen.

  • Våra duktiga designers hjälper er att hitta den röda tråden och det unika i vad just ditt varumärke erbjuder, hela tiden med konvertering och användarupplevelse i åtanke. Kontakta oss för att få veta mer.

 

Låt oss göra mästerverk ihop

Hör av dig via formuläret eller kontakta:

Anders Hagenbjörk
Head of Business Optimization,  anders.hagenbjork@ateles.se 
+46 702 29 34 00

Hantering av personuppgifter *

Missa inte vår blogg