Gant
Förbättrad time-to-market med Pimcore

 

Om gant

Det globala livsstilsvarumärket Gant har en närvaro i drygt 70 länder med över 740 fysiska butiker och är även mycket starka inom digital handel. De satsade tidigt på att utveckla sin digitala försäljning och 2009 lanserades webbutiken på den engelska marknaden och därefter följde bl.a. den svenska, amerikanska och tyska marknaden för att nå en större kundgrupp och möta konsumenterna via flera kanaler. Idag har Gant en total omsättning på över 2 miljarder SEK.

 
161208_gant_fw17_08_087.jpg
 

projektet

Gants samarbete med Ateles inleddes 2013 med mål om att effektivisera organisationens globala IT-infrastruktur med ett gemensamt systemstöd. Gant hade identifierat att det var ett system för Product Information Management (PIM) de behövde hjälp med för att hantera all produktinformation globalt. Gant satte krav på ett flexibelt system som tillät dem att växa enkelt och anpassa sig till förändrade marknadskrav.

Ateles och Gants samarbete har successivt utvidgats genom åren. Det senaste projektet inleddes under 2018 som innebär att Ateles stöttar upp kompetensen internt hos Gant. Bland annat utbildar Ateles Gants marknads-och e-handelsavdelning inom e-handel, digital affärsutveckling, konverteringsoptimering, SEO och SEM.

 
mockup2.jpg
 

Lösningen

Valet av system föll på webbaserade Pimcore som är en ytterst flexibel och licensfri plattform med stark funktionalitet för bland annat PIM. Gant insåg snabbt potentialen i Pimcore med kapacitet att hantera fler uppgifter än som var ursprungligen tänkt, vilket gjorde systemet perfekt för uppgiften att effektivisera IT-infrastrukturen.

Utöver ett renodlat PIM-system som ska hantera all produktinformation globalt har Ateles ävenutvecklat en Store Locator och funktioner för Inventory Management till avdelningen för Store Concept. Det har även utvecklats funktioner för Royalty Reporting från de olika marknaderna till ekonomiavdelningen i Pimcore. Alla lösningar utvecklades med rättighetshantering och integrering till Google Single Sign On som är del av Gants existerande infrastruktur. Det gör lösningarna lättillgängliga och lättanvända för Gants alla interna och externa intressenter som behöver tillgång till de olika lösningarna.

Med Pimcore kan Gant växa friktionslöst och enkelt skapa ny funktionalitet i takt med att nya behov uppstår som är anpassat till organisationens sätt att arbeta. De behöver heller inte betala några licenskostnader. Genom Pimcore har de fått ett kraftfullt och flexibelt systemstöd som stödjer organisationen både ur ett kostnads- och processperspektiv på ett mycket effektivt sätt med kapacitet att hantera ytterligare uppgifter på sikt.

 

 
Vi ser stora möjligheter med Pimcore då det är ett användarvänligt system som möter de krav vi ställt på flexibilitet och anpassningsförmåga för att skapa en effektiv organisation. Teamet hos Ateles visade väldigt ingående kunskaper om PIM, och Pimcore i synnerhet, vilket gjorde att vi kände oss trygga med dem som leverantör.
— Carl Borg, IT Director Gant
 
 

Vill du veta mer hur du kan förbättra din
time-to-market med Pimcore?

Kontakta Philip Ryott på philip.ryott@ateles.se eller +46 702 95 44 33, alternativt lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.

 
 
Hantering av personuppgifter *