GANT-logotype-Black.png
 
 

Förbättrad time-to-market med Pimcore

Det globala livsstilsvarumärket Gant har en närvaro i drygt 70 länder med över 740 fysiska butiker och är även mycket starka inom digital handel. De satsade tidigt på att utveckla sin digitala försäljning och 2009 lanserades webbutiken på den engelska marknaden och därefter följde bl.a. den svenska, amerikanska och tyska marknaden för att nå en större kundgrupp och möta konsumenterna via flera kanaler. Idag har Gant en total omsättning på över 2 miljarder SEK.

PIM för hantering av produktinformation globalt

Gants samarbete med Ateles inleddes 2013 med mål om att effektivisera organisationens globala IT-infrastruktur med ett gemensamt systemstöd. Gant hade identifierat att det var ett system för Product Information Management (PIM) de behövde hjälp med för att hantera all produktinformation globalt. Gant satte krav på ett flexibelt system som tillät dem att växa enkelt och anpassa sig till förändrade marknadskrav.

Vi såg stora möjligheter med Pimcore då det är ett användarvänligt system som möter de krav vi ställt på flexibilitet och anpassningsförmåga för att skapa en effektiv organisation. Ateles visade på väldigt ingående kunskaper om PIM, och Pimcore i synnerhet, vilket gjorde att vi kände oss trygga med dem som leverantör.
— Carl Borg, IT director Gant
GANT_FW19_OCT_LEAD_C.jpg

Flexibilitet i Pimcore

Valet av system föll på webbaserade Pimcore som är en ytterst flexibel och licensfri plattform med stark funktionalitet för bland annat PIM. Gant insåg snabbt potentialen i Pimcore med kapacitet att hantera fler uppgifter än som var ursprungligen tänkt, vilket gjorde systemet perfekt för uppgiften att effektivisera IT-infrastrukturen.

Starkare infrastruktur med Pimcore

Utöver ett renodlat PIM-system som hanterar all produktinformation globalt har Ateles även utvecklat en Store Locator och funktioner för Inventory Management till avdelningen för Store Concept. Det har även utvecklats funktioner för Royalty Reporting från de olika marknaderna till ekonomiavdelningen i Pimcore.

Alla lösningar utvecklades med rättighetshantering och integrering till Google Single Sign On som är del av Gants existerande infrastruktur. Det gör lösningarna lättillgängliga och lättanvända för Gants alla interna och externa intressenter som behöver tillgång till de olika lösningarna.

Med Pimcore kan Gant växa friktionslöst och enkelt skapa ny funktionalitet i takt med att nya behov uppstår som är anpassat till organisationens sätt att arbeta. De behöver heller inte betala några licenskostnader. Genom Pimcore har de fått ett kraftfullt och flexibelt systemstöd som stödjer organisationen både ur ett kostnads- och processperspektiv på ett mycket effektivt sätt med kapacitet att hantera ytterligare uppgifter på sikt.

Ateles - Gant
Ateles - Gant

Fördjupat samarbete inom e-handel och affärsutveckling

Ateles och Gants samarbete har successivt vuxit genom åren. Det senaste projektet inleddes under 2018, där Ateles tar en större roll och stöttar upp kompetensen internt hos Gant. Bland annat utbildar Ateles Gants marknads-och e-handelsavdelning inom e-handel, digital affärsutveckling, konverteringsoptimering, SEO och SEM.

Teamet på Ateles coachade vår nytillträdde Ecommerce Manager och stöttade upp i det dagliga/operativa arbetet. De genomförde även en djupgående analys av GANTs e-handel med fokus på SEM och SEO, med tydliga förslag/actions på förbättringsmöjligheter. Ateles arbete på GANT har lett till flera förbättringar och flera av deras rekommendationer har genomförts eller fortsatts att arbetas på. Detta ledde till att vi valde att fortsätta jobba med Ateles som ansvariga för vår SEO utveckling.
— Tony Blomqvist, Head of E-commerce Nordics GANT


 
 
 
 

Vill du veta mer?

Hör av dig via formuläret eller kontakta:

Christoffer Johansson
Head of Client Success
christoffer.johansson@ateles.se
+46 721 74 03 30

Name *
Name