Pimcore CMS, PIM, DAM & Ehandel

Pimcore är en kraftfull och flexibel plattform med funktionalitet som sträcker sig över ett flertal områden som CMS, PIM, E-handel och multikanalspublicering. Pimcore har ett flexibelt API som gör det enkelt att integrera med alla kringliggande system som CRM, ERP och POS m.m.

E-handel

Pimcore är det ledande integrerade Open Source baserade e-handels- och PIM-systemet på marknaden. Pimcores ramverk tillåter dig att integrera e-handeln till 100 % med hela din digitala närvaro för att leverera state-of-the-art upplevelser till slutkunder inom både B2C och B2B. Pimcore används över hela världen för att skapa attraktiva och personaliserade e-handelsupplevelser för både fysiska och digitala varor, avancerad produktkonfiguration och integrerade multikanallösningar.

Multikanal & Web-to-print

En viktig funktion för alla som arbetar med omnichannel marketing är att enkelt kunna återanvända information i alla kanaler som webbsida, nyhetsbrev, POS-system och tryckta broschyrer/kataloger. Med hjälp av Pimcores multikanal- och web-to-print-funktionalitet kan du arbeta effektivt med att få ut ditt innehåll i flera kanaler och därmed undvika dubbelarbete.

Product Information Management (PIM)

Pimcore har en flexibel struktur som effektivt hanterar all produktinformation via en central plats för att publicera i alla kanaler. Pimcore har en unik och flexibel datamodell med en ”connect anything”-arkitektur, vilket innebär att du kan bygga strukturer och arbetsprocesser runt produktinformationen som passar för din organisation. Detta innebär att arbetsflöden runt att hantera produktinformationen anpassas till de processer som existerar i din organisation, inte tvärtom.

Content Management (CMS)

Pimcore har ett kraftfullt CMS som kan integreras med e-handeln för att du enkelt ska kunna arbeta med innehåll till både e-handel och inspirationssidor. Genom detta CMS kan slutkunderna även handla direkt från inspirationssidorna och inte bara från produktsidorna. Pimcore är ett kraftfullt system för varje eCommerce Manager, webbredaktör och marknadsförare som önskar ett flexibelt och användarvänligt verktyg för att underhålla och uppdatera sitt innehåll.

Digital Asset Management

I Pimcore kan du lagra alla dina digitala tillgångar i en mediabank för att enkelt skapa struktur och återanvända dem där du önskar. Genom att lagra alla medietillgångar på ett gemensamt ställe, som alla i organisationen har tillgång till, innebär det att du inte behöver parallella lagringsplatser samt att du säkrar att de tillgångar som används alltid är uppdaterade.

Inga licensavgifter

Pimcore är ett gratis ramverk och har inga licensavgifter. Detta gör att du slipper lägga stor del av din budget på årliga kostnader utan kan istället fokusera på att lägga dina resurser på utveckling av den funktionalitet du önskar.

 

Vill du veta mer om Pimcore?

Hör av dig via formuläret eller kontakta:

Sverre Øier
Partner Manager
sverre.oier@ateles.no
+47 416 11 415

Name *
Name


Pimcores ramverk tillåter dig att integrera e-handeln till 100% med hela din digitala närvaro för att leverera state-of-the-art upplevelser till slutkunder inom både B2C och B2B