Product Information Management (PIM)

Din produktinformation är en strategisk och central tillgång för alla dina försäljningskanaler. Den måste förvaltas och utnyttjas på bästa möjliga sätt för att skapa konkurrensfördelar.

Ett aktivt arbete med Product Information Management (PIM) hjälper dig bli mer lönsam genom att öka försäljningen, reducera time-to-market och effektivisera dina processer. 

Genom en investering i ett kraftfullt PIM-system som stödjer dina arbetsprocesser kan du hantera din information effektivare och mer konsekvent. Och detta samtidigt som du kan få ut dina produkter snabbare i alla dina kanaler.

Vad är PIM?

Product information management, vanligen förkortat PIM, är en form av informationshantering som är nödvändig för att marknadsföra och sälja produkter via olika distributionskanaler.

PIM utgår vanligtvis från ett centraliserat dataset av produktinformation som matas igenom olika kanaler. Det kan till exempel var via mobil, webbplats, sociala kanaler, digitala annonser eller i en fysisk butik.

Information i en organisation finns ofta utspridd mellan olika avdelningar, bland olika personal och i olika system. Ett PIM system centraliserar all information så att den alltid finns tillgänglig på samma plats, så att den alltid finns uppdaterad och tillgänglig när den behövs.

Därför kräver ett bra PIM system stöd för flera geografiska platser, flerspråkig data, samt underhåll och uppdatering av produktdata via en central katalog, vilket tillåter ett automatiserat informationsflöde för samtliga kanaler. 

working.jpg

Varför behöver vi PIM?

Ett PIM-system effektiviserar och kvalitetssäkrar processerna runt informationshantering.

Ofta sitter separata delar av organisationen på olika data, eller varianter av samma data, och administrerar detta i olika system. Genom en investering i ett PIM-system minskar du antalet system och centraliserar lagringen av din information till en och samma plats, som hela organisationen kan nå.

I PIM-systemet kan du även skapa processer och arbetsflöden som inkluderar alla roller internt (och externt) i din organisation – som dessutom är skräddarsydda till just din organisations behov. 

Resultatet blir att alla har tillgång till identisk och uppdaterad information. Det effektiviserar processerna och säkrar kvalitén på ditt informationsflöde, vilket bidrar till att reducera dina kostnader och öka din lönsamhet.

Skapa rikare kundupplevelser

Genom ett kompetent PIM-system kan du skapa bättre och mer konsekventa köpupplevelser för dina kunder.

Idag ställer kunder stora krav på tillgång till relevant och lättillgänglig information. Välstrukturerad och utförlig produktdata gör att du enkelt kan tillgängliggöra information till dina kunder på ett sätt som är mer precist och bidrar till att öka din försäljning.

Genom att tillhandahålla så mycket produktinformation till kunderna som möjligt reducerar du även förfrågningar till kundtjänst vilket minskar dina kostnader.

Reducera time-to-market

I dagens krävande och snabbrörliga marknad behöver du konstant uppdatera ditt produktsortiment, vilket kräver kort time-to-market för nya produkter.

I takt med att ditt produktsortiment byts ut och växer ökar också behovet av effektiv hantering av produktinformation för att dina kostnader inte ska växa som resultat. Ett stabilt PIM-system fungerar som en digital projektledare för dessa arbetsprocesser.

PIM är centralt för ett effektivt arbete med flera kanaler

Med ett PIM-system skapar du en gemensam informationsbas för alla kanaler.

När du arbetar med flera kanaler är det väldigt viktigt att samla din produktinformation på en central plats. Från denna plats kan du administrera din information på ett konsekvent sätt. Det innebär att din information alltid är uppdaterad när du väljer vilken av dina marknadskanaler du önskar att använda den i.

Product Information Management hos Ateles

Ateles har bred erfarenhet av PIM. Vi vet vilka frågor som uppstår när man börjar arbetet, och vi vet hur man bemöter dem bäst. Detta gör oss till en stabil partner i det strategiska arbetet som måste utföras under införandet av ett PIM-system.

Hos Ateles får du hjälp att implementera ditt PIM system och att sätta upp och kvalitetssäkra dina dataflöden. Vi hjälper dig att strukturera arbetsprocessen av att centralisera din produktinformation, och ser till att den slutgiltiga lösningen är direkt anpassad till dina behov och förutsättningar.

Vi arbetar med Pimcore som utan tvivel är det mest kostnadseffektiva och kraftfulla och mångsidiga systemet på marknaden.

 
 
 

Låt oss göra mästerverk ihop

Hör av dig via formuläret eller kontakta:

Christoffer Johansson
Head of Client Success
christoffer.johansson@ateles.se
+46 721 74 03 30

Hantering av personuppgifter *

Läs om hur vi hjälpte Gant att hantera sin produktinformation med Pimcore.


Missa inte vår blogg!